دات نت نیوک
X

اخبار و رویدادها

یکشنبه 21 خرداد 1396
تعداد بازدید: 1811
تعداد نظرات: 0

اصول و مبانی رنگ شناسی

اصول و مبانی رنگ شناسی

تاثیر رنگ در زندگی انسان به قدری است که حتی تصور زندگی بدون رنگ ناممکن است. رنگ پدیده و موهبت شگفت انگیز و شکوهمند هستی است و به زندگی انسان احساس و اشتیاق می بخشد .

مقدمه:
دنیای پیرامون ما از دو عنصر فرم (شکل) و رنگ تشکیل شده است .
تاثیر رنگ در زندگی انسان به قدری است که حتی تصور زندگی بدون رنگ ناممکن است. رنگ پدیده و موهبت شگفت انگیز و شکوهمند هستی است و به زندگی انسان احساس و اشتیاق می بخشد .
رنگ به فرم کمال می بخشد و به آن جان می دهد. فیزیکدانی بنام یونگ رنگ های موجود در نور را با هم ترکیب کرد و به نور سفید رسید. یونگ پی برد با ترکیب سه رنگ: آبی – قرمز – سبز نیز می توان به رنگ سفید رسید. به این نوع ترکیب، ترکیب افزایشی (ترکیب روشن تر) می گویند. 
از سوی دیگر با ترکیب این سه رنگ به صورت دو به دو سه رنگ دیگر نیز به دست می آید که عبارتند از : قرمز (ماژنتا) آبی (سایان) و زرد. یونگ مشخص کرد که رنگ های اصلی یا رنگ های اولیه طیف  و نیز رنگ های درجه دوم یا ثانویه چه رنگ هایی هستند.
هر جا، نور وجود دارد رنگ نیز هم هست .و با وجود نور است که رنگ نمود پیدا می کند. و می تواند حضور داشته باشد. از این رو باید گفت که: رنگ همان نور و نور نیز همان رنگ است .تمامی اشیا این خاصیت را دارند که وقتی در برابر نور قرار می گیرند، بخشی یا تمامی آن را منعکس می کند. این پدیدار سبب پیدایش رنگ اجسام می شود.
دسته بندي رنگ ها:
هنرمندان، رنگ شناسان و پژوهشگران عموماً رنگ ها را به شيوه های مختلفی دسته بندی كرده اند. من ابتدا بر اساس چرخه دوازده رنگ پيشنهادی اتين كه از همه دسته بندی ها مشهورتر و داراي اعتبار بيشتری است، آغاز می کنم و توضیحاتی پیرامون روابط رنگ ها می دهیم.
۱-رنگ های درجه اول یا اصلی:
منظور از رنگ های اصلی، رنگ هايی است كه معمولاً از تركيب هيچ كدام از رنگ های ديگر حاصل نمی شوند، بلكه ساير رنگ ها از تركيب آنها با يكديگر به وجود می آيند. رنگ های اصلي 
🌕زرد، 
🔴قرمز و 
🔵آبي 
در صورتي كه در خالص ترين حالت خود باشند، و هيچ گرايشی به رنگ هاي ديگر در آن ها ديده نشود، وقتی با يكديگر مخلوط شوند، خاكستری بسيار تيره ای را به وجود مي آورند. به این نوع ترکیب رنگ، ترکیب کاهشی (ترکیب تیره تر) می گویند.
نکته« اکثر رنگ هایی که در بازار هستند، اصلی نیستند، منظورم، زرد اصلی، قرمز اصلی و آبی اصلی است و اکثرا مقداری ناخالصی دارند، به صورت عامیانه خدمت تون عرض کنم که زرد اصلی پررنگ ترین زردی است که در جعبه مداد رنگی میبینید، رنگ خورشید،  قرمز اصلی شبیه آلبالویی است، و آبی اصلی شبیه آبی کاربنی است»
 
 دقت کنید، سه رنگ اصلی مواد (آبی،قرمز،زرد) هستند ⬅️ ترکیب کاهشی دارند،
در حالی که سه رنگ اصلی نور (آبی، قرمز،سبز) هستند که ⬅️ ترکیب افزایشی دارند.
 
۲-رنگ های درجه دوم:
هر رنگ درجه دوم معمولاً از مخلوط كردن دو رنگ اصلی ساخته مي شود.
سبز= زرد + آبی
بنفش = قرمز + آبی
نارنجي = زرد + قرمز
 
۳- رنگ های درجه سوم:
اين رنگ ها از مخلوط كردن رنگ های اصلی با رنگ های درجه دوم ساخته می شوند. رنگ های درجه سوم عبارتند از :
زرد نارنجی، 
قرمز نارنجی، 
قرمز بنفش، 
بنفش آبی، 
سبز آبی، 
سبز زرد. 
به اين ترتيب با اضافه كردن اين شش رنگ به سه رنگ اصلی و سه رنگ درجه دوم ، چرخه دوازده تايی رنگ ها كامل خواهد شد.
یک نکته که توجه ب آن حائز اهمیت است اینکه:
رنگ سبز، از ترکیب 🔹آبی و🔸زرد تشکیل می شود اگر میزان آبی نسبت به زرد بیشتر باشد، می شود 🔹سبز آبی و اگر میزان زرد نسبت به آبی بیشتر باشد، می شود 🔸سبز زرد. 
و بنفش قرمز ،یعنی بنفشی که قرمزش بر آبی غلبه دارد و ....
و یا زرد نارنجی، یعنی مقدار زرد در نارنجی از قرمزش بیشتر است.
 
رنگ های مکمل:
رنگ‌های مكمل مقابل يكديگرند. اين رنگ‌ها كه در چرخه رنگ در برابر يكديگر قرار دارند، و در كنار هم تعادل ايجاد می كنند. اين رنگ‌ها از يك خانواده نمی ‌‌باشند و بيشترين تفاوت را با هم دارند. 
هنگامی كه رنگ‌های مكمل را با هم تركيب می ‌كنيم ، رنگ خاكستري به وجود می ‌آيد. چشم انسان بعد از ديدن يك رنگ ، نياز دارد تا رنگ تكميل كننده‌ آن را هم ببيند. 
 
نارنجی و آبی،  قرمز و سبز، بنفش و زرد ،رنگ‌های مكمل هستند. 
 
هر يك از رنگ های درجه دوم مكمل يكی از رنگ های اصلی است. به همين دليل به رنگ های درجه دوم، رنگ های مكمل نيز گفته می شود. به عنوان مثال رنگ زرد، یک رنگ اصلی است، مکمل آن از ترکیب دو رنگ اصلی دیگر، یعنی آبی و قرمز تشکیل می شود، بنابراین مکمل رنگ زرد، رنگ بنفش است.و همین‌طور در مورد رنگ قرمز و آبی، مکمل آن ها از ترکیب دو رنگ اصلی دیگر تشکیل می شود.
 
شکل و رنگ:
سه شكل اصلی كه پايه و اساس ساير شكل ها را ايجاد می كنند، عبارتند از: 🅰 مربع⚠️ مثلث و 🔵 دايره.
مربع به عنوان نماد ماده محسوب می شود كه دارای وزن و استحكام است. در نماد شناسی رنگ، شكل مربع با رنگ قرمز كه آن نيز نمادی از ماديت، صراحت و سنگينی است مطابقت می كند.
⚠️ مثلث حالتی تهاجمی، برنده و صريح دارد. مثلث نمادی از تفكر و روشنايی است و به سرعت دگرگون می شود. رنگي كه از نظر نماد شناسی با خصوصيات مثلث متناسب است و شخصيت آن را به كمال نشان می دهد، رنگ زرد است.
🔵 دايره نمايشگر حركتی نامتناهی و جاودانه است و احساسی از آرامش ايجاد می كند. اين شكل نشانه ای است از گنبد مينايی آسمان و نمادی است از روان و جنبه های روحانی كه عمق تفكر و پايداری را نشان می دهد. از ميان رنگ ها آبی روشن با ويژگي های معنوی دايره متناسب است.
 
تصاویر
  • اصول و مبانی رنگ شناسی
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت