دات نت نیوک
X

مقالات

اصول و مبانی رنگ شناسی 2

اصول و مبانی رنگ شناسی 2

هارمونی در لغت به معنای هماهنگی است، بنابراین این رنگ بندی هارمونیک ،یعنی، رنگ بندی به صورتی که رنگ ها به خوبی با یکدیگر، هماهنگ و همنشین شوند. روش های مختلفی برای بدست آوردن ترکیب های رنگی هارمونیک و...

21
خرداد
اصول و مبانی رنگ شناسی

اصول و مبانی رنگ شناسی

تاثیر رنگ در زندگی انسان به قدری است که حتی تصور زندگی بدون رنگ ناممکن است. رنگ پدیده و موهبت شگفت انگیز و شکوهمند هستی است و به زندگی انسان احساس و اشتیاق می بخشد .

21
خرداد
کمپوزیسیون(ترکیب بندی) رنگها

کمپوزیسیون(ترکیب بندی) رنگها

در این نوشتار به تعریف مختصری از تعدادی از رنگها و همچنین کمپوزیسیون رنگها از نظر هنری میپردازم این مطلب حاصل تجربه سالیان بنده در زمینه های هنری است.صد البته افراد متخصص و هنرمند شناخت کافی در این مب...

21
خرداد